Requisits informàtics de disseny gràfic

El Departament de Disseny Gr fic i Disseny Industrial de NC State va ser el primer programa de la Universitat de Carolina del Nord per exigir que els estudiants tinguin un ordinador per als seus estudis. Aquest requisit ha perm¨s als nostres estudiants obtenir un nivell de compet¨ncia inform tica i la confian§a que s essencial en la pr ctica. El disseny gr fic integra els ordinadors en pr cticament cada pas del procs de disseny des de la concepci³ fins a la producci³ i en una s¨rie de suports que inclouen impressi³, v­deo i web. Apple Macintosh s la plataforma preferida del camp de disseny gr fic i s necessari per als nostres estudiants de disseny gr fic.

Cada departament del Col·legi de Disseny t diferents requisits inform tics. Si us plau, llegiu la p gina d'informaci³ de requisits d'inform tica de l'estudiant de la universitat per obtenir informaci³ general abans de gastar diners en maquinari o programari inform tic.

Us recomanem que el vostre ordinador compleixi o superi les especificacions segents. Una computadora amb major capacitat (velocitat del processador, RAM, Capacitat del disc) i l'expansibilitat ser  ms probable que continu¯ executant un programari necessari en anys posteriors de la universitat.

Aquest gr fic proporciona recomanacions m­nimes per als estudiants que adquireixen nous ordinadors. Els requisits de programari es llisten a la part inferior del gr fic. Es pot requerir un programari especialitzat addicional en altres cursos, segons determini l'instructor. Els estudiants poden considerar la compra d'un altre programari per donar suport als seus objectius i estils d'aprenentatge particulars.

ordinadors Macintosh

Dissenyadors web a Darlington, Comtat de Durham, Nord Orient

Una acci³ que acaba de realitzar va provocar una alerta de seguretat i va bloquejar l'accs a aquesta p gina. Aix² podria ser perqu¨ heu enviat una ordre SQL, una determinada paraula o frase, o dades no v lides. Si aix² continua, creeu un fitxer d'arxiu HTTP (seguiu aquest tutorial) amb el problema reprodu¯t i envieu-nos el fitxer. Rayid: 662140AC8A3C5FE3 IP: 14.240.119.124

Acesso negat   p¡gina

Uma A§£o Realizada Por Vocª Disparou Um Alerta de Seguran§a i Bloqueou Seu Acesso   p¡gina. ISSO PODE ACONTECER PORQUE VOCª ENVIOU UM COMANDO SQL, UMA PALAVRA OU FRASE ESPECFICA OU DADOS INVLIDOS. SE ISSO Continuar Acontecendo, Crie UM Arquivo de Arquivo Morto HTTP (Siga Esse Tutorial) COM UMA REPRODU‡A DO PROBLEMA E ENVIE O ARQUIVO PER A GENTE.

El Acceso A esta P¡gina ha Sido denegat

UNA ACCI“ QUE ACABA DE REALIZAR ACTIVA UNA ALERTA DE SEGURIDAD Y BROQUE SU ACCESO A ESTA P gina. Podr­a SER Debido A Que envi³ Un Comando SQL, una cierta palabra o frase, o datos no v¡lidos. Si Sigue Ocuriendo, Cree Un Archivo de Almacenamiento http (Siga Este tutorial) amb el problema Reproducido i Env­enos El Archivo.

ZUGRIFF AUF Diese Seite Verweigert

Eine Aktion, Die Sie Soeben Ausgefhrt Haben, Hat Eine Sicherheitswarnung Ausgelst. Ihr Zugriff Auf Diese Seite Wurde Blockiert. Mglicherweise Haben Sie Einen SQL-Befehl, Ein Bestimmtes Wort, Einen Bestimmten Ausdruck Oder Oder Ungltige Daten Einedereicht. Wenn mor Andauert, Erstellen Sie Eine http-archivdatei (Anweisungen Hier), a der das produkt reproduziert wird, undeden SIE sie Dann un un.

Acc¨s   cette Page Refus

Une Action Que Vous Venez d'Eficina A dclench Une Alerte de Scurit et a Bloqu VoTre Acc¨s   Cette P gina. Vous Avez Peut-ªtre enviat UNE Commande SQL, UNE Expression OU Un Mot Donn, OV Donnes no valides. Si Le Le Probl¨me Persiste, Crez Un Fichier d'Arxiu HTTP (Sutiuz CE Didactcitel) Avec Le Probl¨me Reproducci³, et envolta-nou CE Fichier.

Toegang Tot Deze Pagina s Geweigerd

EEN ACTIE DIE U ZOJUIST HEBT UITGEVOERD, Heeft Een BeveiligingsMelding GeactiverD. Uw Toegang Tot Deze Pagina s Geblokkeerd. Een Mogelijke Oorzaak s Dat u Een SQL-Opdracht, Een Bepaald Woord of Een Bepaalde Woordgroep d'Ongeldige Gegevens HEBT Verzonden. Als Dit Probleem Zich Blijft Voordoen, Maak Dan Een http-archiefbestand (Volg Deze Zelvstudie) Waarin Het Probleem s Gereproduceerd. Stuur Dit Bestand Vervolgens naar naar.

Guia per a principiants per desenvolupar un tema de WordPress DreamHost

Obteniu un tema personalitzat de WordPress dissenyat pels dissenyadors professionals de 99Designs. Sense plantilles, dissenys originals, qualitat garantits.

Guia per a principiants per desenvolupar un tema de WordPress DreamHost
Nou itilize bonbon
Við notum smákökur til að tryggja að við gefum þér bestu reynslu á heimasíðu okkar. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú notkun okkar á smákökum.
Permitir cookies