Campus Banner Design

Aquest post forma part del nostre enfocament en curs en els l­ders que implementen estrat¨gies digitals per millorar els esfor§os amb la gesti³ de la matr­cula. Al novembre, ens vam centrar a Sundar Kumarasamy a la Universitat de Dayton. Per sonar el 2014, el Spotlight es troba a Matt Bundrick, director web adjunt de la Universitat de Clemson sota l'equip web de serveis creatius.

A finals de 2013, vaig passar temps amb Matt per discutir un projecte important que va comen§ar amb l'equip web de Clemson al febrer de 2013. Per donar suport al pla de m rqueting estrat¨gic de Clemson, l'equip web va sofrir un redisseny de lloc de primer nivell procs. Durant els mesos anteriors al seu llan§ament reeixit a l'agost, tots els aspectes del Clemson de primer nivell existent. L'experi¨ncia del du es va examinar a travs de la lent de l'an lisi i l'an lisi del tr nsit.

Noms uns mesos abans, al maig de 2012, el mateix equip va completar un dels seus primers projectes importants, el Major Microsite, que des de llavors ha obtingut diversos premis (per a la categoria de contractaci³ i el Gran Premi en el cas Confer¨ncia del Districte III el 2012) i mencions honor­fiques a la blogosfera. El 2013, Carnegie Communications es va conservar per al redisseny amb una revisi³ d'Analytics, la consulta de SEO i el programa de publicitat de visualitzaci³. Durant aquest temps, vam observar la for§a de l'equip de Clemson de primera m . Com cada lloc web (Education-centric i en cas contrari) estan subjectes a canvis amb les intencions clares de la millor instituci³ o organitzaci³ en l­nia, pens vem que ens centrar­em en el cam­ que ha portat Matt, els seus col·legues i Clemson a travs dels seus successors continus amb Clemson. du.

Quan van rodar les m nigues, Matt i els seus col·legues van recuperar les dades hist²riques per entendre quins continguts els seus pºblics es dediquen, el que no es dedicaven, i per qu¨ (i, potser, ms important, per qu¨ no). Si alguna cosa estava funcionant, van intentar trobar maneres d'optimitzar l'¨xit establert. Si l'equip va trobar dades trobades que es podrien millorar la navegaci³ o el contingut indicat, es va centrar en la implementaci³ de canvis positius. Amb ¨mfasi en les dades dures, l'equip va reunir comentaris narratius dels grups de discussi³ dels estudiants de secund ria i dels pares per entendre el que va ressonar ms amb el seu pºblic.

Durant el redisseny, Matt i els seus col·legues es van centrar principalment en el pºblic extern. Mirant espec­ficament als estudis de la indºstria que informen el 83% de les consultes de motors de cerca d'estudiants futurs comencen amb un terme no de marca (i.., Ci¨ncia, mºsica, angl¨s), ja que busquen la seva  rea d'inter¨s, Clemson va treballar per proporcionar a l'usuari. Millor experi¨ncia possible una vegada que van aterrar a Clemson. du. Abans de considerar l'experi¨ncia de l'usuari, el seu treball en consulta amb Carnegie per centrar-se en l'optimitzaci³ de motors de cerca es pretenia millorar la pres¨ncia de Clemson a les p gines de resultats del motor de cerca i augmentar el tr nsit al lloc web. Els tres processos (redisseny, SEO i publicitat de visualitzaci³) van treballar en concert per generar un pºblic i proporcionar una experi¨ncia molt ºtil. A les paraules de Matt, "no obtindreu una segona vegada per donar una bona primera impressi³".

Com amb qualsevol projecte d'aquesta mida i abast, es va desactivar una quantitat aclaparadora de dades a la dreta. L'obstacle ms gran es troba dins de trobar dades, sin³ d'utilitzar-lo de manera efica§ per informar les decisions institucionals. La participaci³ d'una comunitat escolar completa a la presa de decisions de llocs web s un repte formidable en si mateix. A Clemson, es van abordar aquests obstacles comuns a travs d'una organitzaci³ de l'equip de roca s²lid que va colpejar totes les  rees necess ries mentre feia canvis de redisseny considerables: funci³, contingut i disseny. Matt, dos desenvolupadors / desenvolupadors, un editor de continguts, i un gerent va impulsar el seu procs en un bucle de retroalimentaci³ intern cont­nua amb els grups d'inter¨s universitaris clau que es van introduir com a pas final.

Per comen§ar, es van analitzar les dades hist²riques i es van proposar canvis de Matt i el seu equip. Dues  rees principals de l'enfocament eren audiovisuals (sou estudiant, professors o membres del personal, graduat o soci que visiten el lloc?) I la categoria (ha d'haver un cam­ ben definit per a cadascun dels segments de pºblic esmentats: alguna cosa "ms que accidental "). Una vegada que l'equip s'hagi arribat amb un pla, les seves propostes es van implementar i es van compartir amb els grups d'inter¨s clau que van tocar totes les  rees de la instituci³. Es va considerar que es va considerar la retroalimentaci³, es van realitzar revisions i es va lliurar un producte final. Per veure aquest procs en temps real, visiteu el domini de Clemson Top-Nivell per a una representaci³ clara del temps, la cura i l'esfor§ col·locat a la navegaci³ clara i cohesionada per a tots els visitants del lloc.

Si hi hagus un tema que ms va sorgir durant el nostre xat, no era el lloc web, el procs o el producte eventual. Per sobre de tot, Matt va parlar de l'harmonia interna, el talent i la camaraderia de les persones amb les quals treballa. Cada individu de l'equip va ser, segons les seves pr²pies paraules, el conductor clau del seu ¨xit. El procs va ser escrupol³s, per² es van recordar peri²dicament els seus esfor§os amb resultats positius a tot arreu. A l'agost, ja que la temporada d'admissi³ es va orientar i les actualitzacions van ser empeses en directe, es va fer el projecte. Tot i que les audi¨ncies internes i externes es van emocionar amb el resultat final, no seria fins al desembre que comen§arien a analitzar els resultats inicials.

A travs d'una an lisi col·laborativa dels esfor§os de Clemson entre Carnegie i de la Universitat, els segents augments de tr nsit estaven presents amb una comparaci³ interanual (9/1/2013-11 / 30/2013 i 9) / 1 / 2012-11 / 30/2012):

M rqueting

El UnTemplate â„¢ facilita que els propietaris de negocis obtinguin el lloc web que necessiten a un preu assequible en tan sols 30 dies. Digueu-vos adu per arrossegar i deixar anar les plantilles del lloc web o esperar per sempre per al vostre lloc web. Veure la galeria

Hem estat rebent alguna activitat sospitosa a Glassdoor de vosaltres o d'algº que comparteixi la vostra xarxa d'Internet. Per protegir el lloc de vidre, la vostra adre§a IP o xarxa est  bloquejada. Si sou un sser hum  llegint aquest missatge, significa que el nostre filtre de seguretat ha com¨s un error. Ho sentim molt!

Nous Aider   Goter Glassdoor Scurise

Nous Avons Rezuc des Activits Sospitors Venant de Quelqu'un utilitzaci³ Votre Rseau Internet. Afin de Protger Le Glassdoor, Votre IP Ou Rseau Sont Bloqus. SI vous ªtes Un Missatge CE Humain en tren De Lire, Cela Veut Dire que Notre Filtre de Scurit a Fait Une Erreur. Disculdz-Nous Pour Cela!

Unsterstzen Sie Uns Beim Schutz von Glassdoor

Wir Haben Einge Verdchtige Aktivitten Auf Glassdoor Von Ihnen Oder Jemandem, der a Ihrem Internet-Netzwerk Angemeldet Ist, Festgestellt. Zum Schutz der Glassdoor-Worre Wurde Ihre IP-Adredre Oder Ihr Netzwerk Gesperrt. Wenn SIE EIN MENSCH UND KEIN BOT SIND UND Diese Meldung Lesen, Mor de llit, DESS UNEREM SICHERHEITSFILTER EINEN FEHLER UNTERLAUFEN IST. Das tut des de sehr leid!

Hem obben Verdachte Activiteiten Waargenomen Op Glassdoor Van Iimand d'Iemand Die UW Internet Detelt. OM Glassdoor Te Beschermen s UW Netwerk d'IP-Adrets Geblokkeerd. Als U Daadwerkelijk Een Persoon Bent Die Deze Mededeling Leest, betekent Dit Dat Onze Beveiliginsfilter Een Fout Heeft Gemakt. Onze Welgemeende excuses Hiervoor.

Hemos estado detectando actividad sospechosa en vidredoor por Tu Parte o por part de Alguien Con Quien Compartes Tu Red de Internet. Con El Fin de Proteger El Sitio Web de Glassdoor, Tu Direcci³ IP O Tu Red Est¡ Siendo Bloqueada. Si Est¡s Leyendo Este Mensaje y Eres una persona real, significa que Nuestro Filtro de Seguridad ha cometido Error. Disculpa Las Molestias.

Hemos Estado Percibiendo Actividad Sospechosa en Glassdoor de Ti de Alguien Con Quien Compartes Tu Red de Internet. Con El Fin de Proteger El Sitio de Glassdoor, Tu Direcci³ IP o Red Est¡ Siendo Bloqueada. Si Est¡s Leyendo Este Mensaje Y Eres Un Humano, significa que Nuestro Filtro de Seguridad Cometi³ Error. ¡De veritat Sentimos!

Temos receptats Algumas Atividads Suspeitas No Glassdoor Vindas de Vocª o DealGum que Esteja Usando un Mesma Rede. Para Proteger O Site Do Glassdoor, o Endere§o de IP Seu Ou Da Sua Rede Est¡ Sendo Bloqueado. Se Vocª Uma Pessoa de Verdade Lendo Esta Mensagem, ISSO significa que Nosso Filtre de Seguran§a Errou. Sentimos Muito Sobre Isso.

Abbiamo Notato Alcune Attivit  Sospatte Su Glassdoor Da Parte Tua O Di Una Persona Che Condivide La Tua Reta Internet. Per protegger Il Sito Glassdoor, Abbiamo Bloccato Il Tuo Indirrizzo IP O la Tua Rete. Se Sei un Essere Umano, significa un che il nostro filtro di sicurezza ha commesso un errore. Ci scusiamo per questo!

Descarregueu un navegador modern:

Aquest lloc web utilitza un servei de seguretat per protegir-se dels atacs en l­nia. L'acci³ que acabeu de realitzar provocava la soluci³ de seguretat. Hi ha diverses accions que podrien desencadenar aquest bloc, incloent-hi la presentaci³ d'una determinada paraula o frase, una ordre SQL o dades malformades.

Nou itilize bonbon
Við notum smákökur til að tryggja að við gefum þér bestu reynslu á heimasíðu okkar. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú notkun okkar á smákökum.
Permitir cookies