Tecnologia web comuna emprada

Aquest lloc web utilitza un servei de seguretat per protegir-se dels atacs en l­nia. L'acci³ que acabeu de realitzar provocava la soluci³ de seguretat. Hi ha diverses accions que podrien desencadenar aquest bloc, incloent-hi la presentaci³ d'una determinada paraula o frase, una ordre SQL o dades malformades.

Qu¨ puc fer per resoldre aix²?

Has estat bloquejat per motius de seguretat

SlideShare utilitza cookies per millorar la funcionalitat i el rendiment, i per proporcionar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant pel lloc, accepteu l'ºs de cookies en aquest lloc web. Consulteu el nostre acord d'usuari i la pol­tica de privadesa.

Aquest document s un concepte de discussi³: la llista de temes que he enviat s'hauria de cobrir en un curs de tecnologies web inform tiques de nivell superior. Per fer-ho a terme i en un intent de seguir l'esperit de CC2001, he agrupat els temes a les unitats i enumerats de tasques representatives (objectius) que crec que els estudiants han de ser capa§os de realitzar en relaci³ amb els temes.

com aquest article? Us recomanem

Si sou com la majoria de nosaltres, heu estat utilitzant la web durant un temps. Per² heu pensat alguna vegada sobre qu¨ passa darrere de les escenes quan esteu treballant a la web? Alguna vegada s'ha preguntat sobre les diferents tecnologies web que treballen per donar-vos una experi¨ncia sense fissures i superiors? Probablement no ... B, aquesta guia us explicar  ms sobre totes les diferents tecnologies web, aix­ com el que t el futur ...

El llenguatge de marques d'hipertext, conegut com HTML, s el llenguatge de marques est ndard que s'utilitza per crear p gines web. Els navegadors web poden llegir fitxers HTML i els representen a p gines web visibles o audibles. HTML descriu l'estructura d'un lloc web sem nticament juntament amb els senyals de presentaci³, cosa que el converteix en un llenguatge de marcat, en lloc d'un llenguatge de programaci³.

Els fulls d'estil en cascada (CSS) s³n un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure l'aparen§a i el format d'un document escrit en un llenguatge de marques. Tot i que sovint s'utilitza per canviar l'estil de les p gines web i les interf­cies d'usuari escrites en HTML i XHTML, el llenguatge es pot aplicar a qualsevol tipus de document XML, incloent-hi XML, SVG i XUL. Juntament amb HTML i JavaScript, CSS s una tecnologia de pedra angular utilitzada per la majoria de llocs web per crear p gines web que participen visualment, interf­cies d'usuari per a aplicacions web i interf­cies d'usuari per a moltes aplicacions m²bils.

El model de document objecte (DOM) s una convenci³ transversal i independent de la llengua per representar i interactuar amb objectes en documents HTML, XHTML i XML. Els nodes de cada document s'organitzen en una estructura d'arbre, anomenada arbre DOM. Els objectes de l'arbre DOM es poden abordar i manipular mitjan§ant l'ºs de m¨todes sobre els objectes. La interf­cie pºblica d'un dom s'especifica a la seva interf­cie de programaci³ d'aplicacions (API).

JavaScript s un llenguatge de programaci³ d'alt nivell, din mic, sense satisfacci³ i interpretaci³. S'ha estandarditzat a l'especificaci³ del llenguatge ECMAScript. Al costat de l'HTML i el CSS, s una de les tres tecnologies essencials de la producci³ de contingut web de gran ample; La majoria dels llocs web ho fan servir i s compatible amb tots els navegadors web moderns sense connectors. JavaScript s basat en prototips amb funcions de primera classe, convertint-se en un llenguatge multi-paradigma, que d³na suport als estils de programaci³ orientats a objectes, imperatius i funcionals. T una API per treballar amb text, matrius, dates i expressions regulars, per² no inclou cap E / S, com ara xarxes, instal·lacions d'emmagatzematge o gr fics, depenent d'aquests a l'entorn amfitri³ en qu¨ s'incrusta.

>

Quan escriviu codi per a la web mitjan§ant JavaScript, hi ha un gran nombre d'API disponibles. A continuaci³ es mostra una llista de totes les interf­cies (s a dir, tipus d'objectes) que s possible que pugueu utilitzar durant el desenvolupament de la vostra aplicaci³ web o lloc.

El protocol de transfer¨ncia d'hipertext (http) s un protocol d'aplicaci³ per a sistemes d'informaci³ distribu¯ts, de col·laboraci³, hiperm¨dia. HTTP s la base de la comunicaci³ de dades per a la World Wide Web.

Web Banner Design Company Web Digital Banner Disseny

Una bandera d'alerta WELLDESIGNADA es posarà de forma ràpida i fiable l'atenció dels vostres visitants quan una emergència està en marxa i els dirigeix ​​a instruccions addicionals, recursos i actualitzacions.

Web Banner Design Company Web Digital Banner Disseny
Nou itilize bonbon
Við notum smákökur til að tryggja að við gefum þér bestu reynslu á heimasíðu okkar. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú notkun okkar á smákökum.
Permitir cookies